FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Księgowość - Administracja księgowa

Wraz z obsługą kadrowo – płacową oferujemy naszym Klientom prowadzenie księgowości ryczałtowej i podatkowej księgi przychodów i rozchodów.


Zakres naszych usług rachunkowych obejmuje:
prowadzenie

  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • ryczałtowej ewidencji przychodów

prowadzenie

  • rejestru zakupu i sprzedaży VAT
  • ewidencji środków trwałych i wyposażenia

sporządzanie

  • e-deklaracji podatkowych i przesyłanie ich do US
  • deklaracji ZUS i przesyłanie ich do ZUS
  • deklaracji rocznych dla podatników

przygotowywanie

  • przelewów opłat podatkowych
  • przelewów do ZUS
Nasza firma posiada Certyfikat Księgowy nr 8520/2004 wydany przez Ministra Finansów w zakresie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Rozliczenia firm prowadzone są komputerowo w oparciu o program zgodny z wymogami Ustawy o rachunkowości i rekomendowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Ceny naszych usług ustalamy indywidualnie w zależności od wybranego przez Klienta zakresu prac, rodzaju prowadzonej księgowości i ilości posiadanych dokumentów.

Odzyskaj VAT z materiałów budowlanych

Szybko i sprawnie sporządzamy wnioski VZM dotyczące zwrotu podatku VAT od materiałów budowlanych wykorzystanych podczas budowy domu lub remontu mieszkania.

PESEL podstawowym identyfikatorem dla osób fizycznych

Od 1 września 2011r. pracodawca nie może żądać od pracowników numeru NIP, również w deklaracjach zobowiązany jest wykazywać ich numer PESEL.

Od 1 stycznia 2012r zmiana art. 168 Kodeksu Pracy.

Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego już w 2012r. będzie możliwe aż do 30 września. Pracodawca nadal będzie miał obowiązek udzielać bieżącego urlopu w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo (art. 161 K.P.), a dopiero w sytuacji, gdy pracownik nie będzie mógł go wykorzystać w danym roku, np. z powodu choroby, termin udzielania tego urlopu przesunie się do 30 września kolejnego roku.